Voorlopige Bevindingen Commissie Toekomst Accountancysector

De Commissie Toekomst Accountancysector is op 1 januari 2019 ingesteld door de minister van Financiën om, kort gezegd, maatregelen te onderzoeken om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen. De commissie presenteert thans haar voorlopige bevindingen en aanbevelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2019
Einddatum consultatie 01-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

accountants, accountantsorganisaties, ondernemingen, toezichthouders en andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

divers

Waarop kunt u reageren

Via deze weg kan een reactie op de voorlopige bevindingen en aanbevelingen aan de commissie worden overgelegd. Reacties kunnen zowel openbaar als vertrouwelijk worden ingezonden. De commissie zal anonieme reacties niet beoordelen.

Reacties kunnen gedurende 1 maand (tot 1 november) worden ingezonden.

Downloads

Overige documenten

  • Interim rapport Commissie Toekomst Accountancysector

  • Literatuurstudie ECRI naar kwaliteitsverbeterende maatregelen in de accountancysector

  • NBA Factsheet

  • NBA Factsheet Addendum

  • SEO De Nederlandse markt voor wettelijke controles

  • Stibbe Analyse van de concurrentiedynamiek in het segment voor OOB audits

  • USBO Advies Aanwezig maar niet allesbepalend

  • USBO Netwerkkaart

  • VU CTA report on audit quality