Verzamelwet gegevensverwerking VWS III

Dit wetsvoorstel gaat over het verwerken van (gevoelige/bijzondere) persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid of het burgerservicenummer (BSN). Het is belangrijk dat de wet duidelijk maakt wanneer een organisatie gegevens mag gebruiken en welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt. Het wetsvoorstel verbetert deze regels voor verschillende organisaties in de gezondheidszorg en het sociaal domein.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 14 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: