Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten

Dit besluit heeft betrekking op de vragen die een verzekeraar bij het aangaan of wijzigen van een overlijdensrisicoverzekering mag stellen over iemands ziekteverleden als kankerpatiënt. Kern van het besluit is dat het de verzekeraar slechts gedurende een bepaalde termijn is toegestaan vragen te stellen over dat verleden, nadat iemand van kanker is genezen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-03-2020
Einddatum consultatie 09-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11456
Onderwerpen Financieel toezicht Ethiek Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- ex-kankerpatiënten
- verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden
- bemiddelaars in overlijdensrisicoverzekeringen
- zorgverleners (oncologie)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ex-kankerpatiënten hoeven na het verstrijken van een op basis van deze AMvB geldende termijn bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering niet meer te melden die kanker te hebben gehad waarvan zij zijn genezen. Verzekeraars mogen daarnaar dan ook niet meer vragen. Hierdoor kan dit gegeven door de verzekeraar niet meer worden meegenomen in beoordeling van het risico en het acceptie- en premiebeleid. Bemiddelaars en zorgverleners kunnen ex-kankerpatiënten adviseren en informeren om ervoor te zorgen dat deze regeling correct voor hen wordt toegepast.

Waarop kunt u reageren

Het staat respondenten vrij om op alle aspecten van dit besluit te reageren, inclusief de onderliggende veronderstellingen en belangenafweging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Brief van 12 december 2019 inzake het voornemen tot deze AMvB

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wet op de medische keuringen

Bron: wetten.overheid.nl