Verzamelwijziging Bbl diverse onderwerpen 15 december 2022

Het gaat om diverse wijzigingen van de bouwregelgeving. Gemeentelijk maatwerk voor de energieprestatie  en de milieuprestatie vervalt. Er komt een verbod op loden leidingen voor huurwoningen en kindlocaties. De brandveiligheidseisen voor hoge gevels worden aangescherpt. De eisen voor het vrijhouden van vluchtwegen worden verduidelijkt. Er komt een eis voor  doorvalveiligheid ramen bij verbouw huurwoningen. 

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie document toegevoegd, 16 december 2022

  • DGMR-rapport Regeleffectonderzoek voorgenomen aanscherping brandklasse gevels d.d. 12 mei 2021