Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwijziging Bbl parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amstelveen
Datum 21 juli 2021

Vraag1

Gevraagd wordt naar reacties op het wijzigingsbesluit.
Bijlage II:
Het wijzigen van de begrippen naar de WAR systematiek roept vragen over de reikwijdte van de Woonfunctie voor zorg. Volgens de onderzoeksrapportage van Antea is de WAR eigenlijk WARR. De extra R+ gaat over de situatie dat meer personen nodig zijn voor redden, zoals het geval bij bed gebonden patiënten. Antea stelt in hun toelichting dat voor deze doelgroep uitgegaan moet worden de Gezondheidsfunctie met bedgebied.

De praktijk is dat instellingen voor langdurige zorg doorgaans vallen onder Woonfunctie voor zorg. Dat is logisch omdat het gaat over bewoners en wonen en niet over patiënten en verblijven. Echter binnen de langdurige zorg zijn er ook bedgebonden bewoners. In de ouderenzorg zie je bijvoorbeeld dat het einde van het leven van bewoners vaak bed gebonden is. Qua veiligheid (R+) zou je op Gezondheidszorgfunctie met bedgebied komen, maar dan veranderen veel meer wettelijke eisen dan het onderdeel brandveiligheid. Het gaat dan over de ventilatie eisen of de energie prestatie eisen, wat vaak niet wenselijk is om te wijzigen. Daarbij komt dat de keuze voor de gebruiksfunctie ligt bij de eigenaar, waardoor in dezelfde situaties andere gebruiksfuncties worden gekozen.

De wens is daarom om met de huidige aanpassing van bijlage II naar WAR ook een wettelijk vastgesteld aanvullend R+ pakket toe te voegen waarmee je gelijkwaardige brandveiligheid hebt als dat bij de Gezondheidsfunctie met bedgebied. Hier blijf je binnen de Woonfunctie voor zorg. De brandveiligheid is zo niet meer bepalend voor de keuze tussen de gebruiksfuncties Woonfunctie voor zorg en Gezondheidsfunctie met bedgebied. Dit zou in praktijk meer uniformiteit geven tussen wonen en verblijven. Dit komt ten gunste op gebieden waar ook gewerkt wordt met de gebruiksfuncties, zoals bij het verduurzamen van de zorg.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht