Verzamelwijziging Bbl parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht

Bij parkeergarages onder hoge gebouwen waarin wordt geslapen wordt bij nieuwbouw een sprinklerinstallatie verplicht. Verder gaan er nieuwe voorschriften gelden bij in parkeergarages te plaatsen laadpalen. Voor de woonfunctie voor zorg worden brandveiligheidseisen aangepast op de WAR-systematiek die zich richt op de mate waarin de bewoners moeten worden geholpen bij het vluchten bij brand. Verder worden de eisen en bepalingsmethode voor daglicht aangepast op de Europese norm.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 14 juni 2021

In verband met de zomervakanties is de einddatum verschoven van 1 augustus naar 15 augustus