Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwijziging Bbl parkeergarages, woonfunctie voor zorg en daglicht

Reactie

Naam Bouwen met Staal (dr. ir. A.F Hamerlinck)
Plaats Zoetermeer
Datum 9 juli 2021

Vraag1

Gevraagd wordt naar reacties op het wijzigingsbesluit.
Parkeergarages: het wijzigingsvoorstel is aanzienlijk afgewogener dan het eind vorig jaar in JTC/OPB besproken voorstel. Op twee essentiële punten worden desondanks vragen gesteld over de proportionaliteit enerzijds en of er wellicht sprake is van een onbedoeld effect:
1 het artikel 4.223a wordt van kracht bovenop artikel 4.51. Dit betekent dat niet alleen sprinklers verplicht worden in de gedefinieerde gevallen van slapen boven parkeren, maar dat de parkeergarages daarnaast nog steeds in brandcompartimenten van max. 1000 m2 moet worden ingediend. Dat kan nooit de intentie van Brandweer Nederland als indiener van het voorstel zijn geweest. In geval van voorschrijving van sprinklers dient de eis aan de compartimentsgrootte te vervallen. Er is geen land in de wereld waar deze eisen 'op elkaar gestapeld' zijn.
2 ook bij een parkeergarage kleiner dan 1000 m2 (1 brandcompartiment < 1000) schrijft artikel 4.223a een sprinkler voor in de gedefinieerde gevallen van slapen boven parkeren. Is dat de bedoeling?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht