Verzamelwijziging Omgevingsregeling IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verzamelwijziging voor de Omgevingsregeling voor. Met de verzamelwijziging worden actuele wijzigingen in bestaande regelgeving doorgevoerd in de Omgevingsregeling en acht bijlagen. Daarnaast vinden reparaties en enkele technische (beleidsneutrale) wijzigingen plaats.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-06-2022
Einddatum consultatie 20-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13560
Onderwerpen Organisatie en beleid Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vanwege de technisch-juridische aard zijn er niet of nauwelijks gevolgen, en dus ook geen doelgroepen die worden geraakt.

Het doel van de verzamelwijziging is om reparaties en technische wijzigingen door te voeren voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Reparaties en technische wijzigingen zijn wijzigingen van kleine aard die op deze manier gebundeld worden.
Het gaat feitelijk om een aantal artikelen die in de Omgevingsregeling wijzigen of worden toegevoegd. Daarnaast worden in een aantal bijlagen bij de Omgevingsregeling wijzigingen aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op het milieu, waaronder geluid, externe veiligheid, emissiefactoren voor stalsystemen of voertuigen, en rekenmodellen. In het document “beantwoording IAK-vragen” wordt dit nader toegelicht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen zijn vooral van technisch-juridische aard. Daarom zijn er geen verwachte effecten voor gemeenten of provincies, bedrijven, burgers of milieu te verwachten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 20 juli 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

De te wijzigen Omgevingsregeling

Bron: iplo.nl