Verzamelwet Wlz 2020

Dit wetsontwerp wijzigt de Wet langdurige zorg en betreft de bekostiging van huishoudelijke hulp uit het persoonsgebonden budget en het modulair pakket thuis, cliëntondersteuning voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit en de raadpleegfunctie waardoor zorgaanbieders geautomatiseerd kunnen raadplegen of de zorg die zij willen factureren kan worden aangemerkt als Wlz-zorg en als zodanig bekostigd kan worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-07-2020
Einddatum consultatie 06-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wlz-uitvoerders, zorgaanbieders en Wlz-verzekerden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Het aanpassen en conformeren aan de uitvoeringspraktijk door het vastleggen van de mogelijkheid om uit het modulair pakket thuis en het persoonsgebonden budget niet alleen het schoonhouden van de woonruimte, maar ook overige huishoudelijke hulp te bekostigen.
- Dat Wlz-verzekerden worden ondersteund bij het aanvragen van het indicatiebesluit en bij het maken van een keuze voor de meest passende zorg en/of instelling door gespecialiseerde Wlz-cliëntondersteuners.
- Zorgaanbieders kunnen gemakkelijk via een ict-tool uitzoeken waar zij hun te leveren zorg kunnen declareren/bekostigen zodat rekeningen niet worden geweigerd en zorg doorgang kan vinden.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl