Verzamelwet SZW 2023

Het ministerie van SZW brengt jaarlijks een Verzamelwet uit. De Verzamelwet is bedoeld om wetgeving technisch te onderhouden en te optimaliseren. Technische wijzigingen zijn wijzigingen zonder inhoudelijke component, zoals het corrigeren van verwijzingen en het verbeteren van taalkundige formuleringen. Daarnaast bevat de Verzamelwet twaalf kleine inhoudelijke wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-02-2022
Einddatum consultatie 30-03-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13625
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wijzigingen die mogelijk gevolgen voor een doelgroep hebben, zijn de kleine inhoudelijke wijzigingen die in de algemene toelichting zijn beschreven. Daaruit volgt ook op welke doelgroep(en) en/of instanties de wijziging betrekking heeft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het grootste deel van de wijzigingen is niet inhoudelijk en heeft geen gevolgen. Waar het wetsvoorstel gevolgen heeft voor de verschillende doelgroepen, is dat in de algemene toelichting beschreven.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen