Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet gegevensbescherming

Reactie

Naam Namens FNV, CNV en VCP (zie bijlage) (Mr. H. van Steenbergen)
Plaats Utrecht
Datum 8 juni 2020

Vraag1

Wilt u reageren op de Verzamelwet gegevensbescherming? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben onoverkomelijke bezwaren tegen het voorgestelde artikel 68a lid 3 onder a. Zij hebben dit al eerder aangegeven in hun bijgevoegde commentaar (pagina 4, Bescherming persoonsgegevens over ziekte en vakbondslidmaatschap) op het conceptwetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (https://www.internetconsultatie.nl/overgang_van_onderneming_in_faillissement). Als de failliet een bedrijf voerde, kan de curator te maken krijgen met een werknemersbestand. Anders dan vanuit het ministerie wordt aangegeven is hierin geen informatie opgenomen over de gezondheid van werknemers, met uitzondering van gegevens over ziekmeldingen. Noch de vervreemder, noch de verkrijger mag beschikken over gegevens over aard en oorzaak van ziekte. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Bij overgang van onderneming dient de bedrijfsarts van de vervreemder (overigens met toestemming van de werknemer) de betreffende medische gegevens te verstrekken aan de bedrijfsarts van de verkrijger. Het is nooit nodig en nooit wenselijk dat ook deze gegevens door de curator worden verwerkt. Niet als hij het bedrijf nog even voortzet en niet als hij het bedrijf verkoopt en vervolgens overdraagt aan derden. In dit geval is niet nodig en onwenselijk dat de derde die het bedrijf overneemt en voortzet ook beschikt over medische gegevens van de werknemers. De curator dient voorts evenmin als de failliet en de verkrijger te beschikken over gegevens over vakbondslidmaatschap. In de praktijk is gebleken dat dit alleen maar leidt tot discriminatie van werknemers met een medisch vlekje of van vakbondsleden.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht