Verzamelwet gegevensbescherming

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Ruim een jaar na de invoering van de UAVG is, mede naar aanleiding van de motie Koopmans (zie de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2019), voor een aantal onderwerpen besloten dat het wenselijk is de UAVG te wijzigen. Op 31 oktober jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal andere onderwerpen die wetswijziging vergen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2020
Einddatum consultatie 14-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11059
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In de toelichting is beschreven welke doelgroepen bij de verschillende onderwerpen van de Verzamelwet gegevensbescherming geraakt worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Waar het wetsvoorstel gevolgen heeft voor de verschillende doelgroepen is dat in de toelichting beschreven.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen Verzamelwet gegevensbescherming

Externe bronnen

Brief naar de Tweede Kamer van 1 april 2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Brief naar de Tweede Kamer van 31 oktober 2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Motie van het lid Koopmans c.s.

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl