Verzamelwet wijziging Telecommunicatiewet

Dit wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ter versterking van de samenhang en het beleid op het gebied van elektronische communicatie. Het wetsvoorstel voorziet o.a. in versterking van de positie van eindgebruikers bij netwerkstoringen, verlaging van overstapdrempels voor kleinzakelijke gebruikers en in verbetering van de integrale veiligheid van antenne-opstelpunten voor omroepetherdistributie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2014
Einddatum consultatie 07-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt primair tot versterking van de samenhang en van het bestaande beleid op het terrein van elektronische communicatie en betreft verbeteringen ten behoeve van een juiste en effectieve toepassing van de Telecommunicatiewet. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in versterking van de positie van eindgebruikers bij netwerkstoringen, verlaging van overstapdrempels voor kleinzakelijke gebruikers, alsmede in verbetering van de integrale veiligheid van antenne-opstelpunten en daarmee in de waarborging van omroepetherdistributie. Diverse wijzigingsvoorstellen strekken ter uitvoering van moties van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal of betreffen toezeggingen van de Minister van Economische Zaken aan de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal. Verder bevat dit wetsvoorstel diverse wetgevingstechnische verbeteringen met betrekking tot verwijzingen en nummering van artikelen en onderdelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De betrokken doelgroepen verschillen per onderdeel van dit wetsvoorstel; hiervoor wordt verwezen naar de memorie van toelichting en de IAK-bijlage. In het algemeen hebben de bepalingen van dit wetsvoorstel effect op aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten, aanbieders van antenne-opstelpunten, frequentiegebruikers, betrokkenen bij kabelgraafwerkzaamheden en op de (eind)gebruikers van openbare elektronische communicatiediensten.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten verschillen per onderdeel van dit wetsvoorstel; hiervoor wordt verwezen naar de memorie van toelichting en de IAK-bijlage.

Doel van de consultatie

Verwerven en in kaart brengen van reacties op dit wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Meer informatie