Verzamelwet wijziging Telecommunicatiewet

Dit wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ter versterking van de samenhang en het beleid op het gebied van elektronische communicatie. Het wetsvoorstel voorziet o.a. in versterking van de positie van eindgebruikers bij netwerkstoringen, verlaging van overstapdrempels voor kleinzakelijke gebruikers en in verbetering van de integrale veiligheid van antenne-opstelpunten voor omroepetherdistributie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 september 2015

Bijgaand consultatieverslag is een letterlijke weergave van de consultatieparagraaf in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, zoals op 31 augustus 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 34271). Om praktische redenen zijn daarin eveneens opgenomen de volgende consultaties:
http://www.internetconsultatie.nl/telecommunicatiewet_
netwerkinterne_nummers

http://www.internetconsultatie.nl/
compensatie verzamelwet telecommunicatiewet

consultatie wijziging hst. 4 Telecommunicatiewet, 30 april 2014

Van 30 april tot en met 21 mei 2014 wordt een wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk 4 (Nummerbeleid en nummerbeheer) van de Telecommunicatiewet, i.v.m. het gebruik van netwerkinterne nummers, geconsulteerd op Overheid.nl
Dit wetsvoorstel wordt na deze consultatie toegevoegd aan het wetsvoorstel Verzamelwet wijziging Telecommunicatiewet.

Zie: http://www.internetconsultatie.nl/telecommunicatiewet_netwerkinterne_nummers .

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 26 maart 2014

Per abuis is boven het wetsvoorstel een onjuiste aanhef geplaatst; deze is met deze nieuwe versie vervangen. Het concept-wetsvoorstel blijft overigens ongewijzigd.