verzamelwet IenW 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetsvoorstel voor dat een aantal wetten wijzigt. Het voorstel is een verzamelwet die de kwaliteit van de wetgeving verbetert. Het voorstel leidt niet tot grote wijzigingen en is als het ware een onderhoudsbeurt voor de wetgeving.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-12-2021
Einddatum consultatie 24-01-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13133
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel bevat wijzigingen die gaan over:
• Spoorwegondernemingen;
• Kleine tot zeer kleine collectieve watervoorzieningen, zoals kleine camping- en defensieterreinen;
• Waterschappen;
• Kopers van professionele pyro-technische artikelen, zoals vuurwerkverkopers;
• Producenten en importeurs die een afvalbeheerbijdrage moeten betalen.

Doel van de regeling:
Het wetsvoorstel verbetert de kwaliteit van de wetgeving en heeft geen ingrijpende gevolgen. Door het wetsvoorstel worden onjuistheden en gaten hersteld. Ook wordt met het wetsvoorstel uitvoering gegeven aan internationale afspraken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het grootste deel van het wetsvoorstel heeft geen inhoudelijke gevolgen. De meeste wijzigingen passen de wettekst aan op de bestaande situatie. De gevolgen die er zijn, worden in de toelichting bij het wetsvoorstel besproken.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 januari 2022 op deze website reageren op de verzamelwet en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl