Verzamelbesluit Omgevingswet IenW milieu 2025

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zwolle
Datum 2 februari 2024

Vraag1

Wilt u reageren? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
In paragraaf 5.4.4 Bal is in artikel 5.32 het controleregime opgenomen zoals eerder in artikel 2.8 Abm stond. In artikel 5.38 staat ook de plicht om resultaten van emissiemetingen en emissie relevante parameters op te nemen in een rapport zoals eerder vermeld in artikel 2.8, lid 5 Abm. Paragraaf 5.4.4 is niet van toepassing als op grond van hoofdstuk 4 daarvoor emissiegrenswaarden gelden. Met het opnemen van benzeen in paragraaf 4.7 komt het controleregime en het rapport van de emissiemetingen en emissie relevante parameters te vervallen. Dit is niet wenselijk en bij deze het verzoek om de relevante teksten ook op te nemen in paragraaf 4.7.