Verzamelbesluit Omgevingswet IenW milieu 2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt via een verzamelbesluit wijzigingen voor in:

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 maart 2024

De samenvatting van de reacties op de internetconsultatie is op de IC-website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.