Verzamelbesluit Bouwbesluit 2012

consultatie van het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de bruikbaarheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2019
Einddatum consultatie 02-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9989
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit richt zich tot de bouwsector en tot bedrijven die installaties voor warmte- en koudeopwekking installeren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit bevat diverse wijzigingen, waarvan sommige zullen leiden tot regeldruk of administratieve lasten voor bedrijven. Deze lasten zijn beschreven in de nota van toelichting bij het besluit.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele besluit, inclusief nota van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK_verzamelwijziging 2019_ Bouwbesluit 2012