Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022

De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de vier AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarnaast worden kleine onvolkomenheden in de bruidsschat gecorrigeerd. De bruidsschat zorgt ervoor dat rijksregels over activiteiten in de leefomgeving naar omgevingsplannen van gemeenten of verordeningen van waterschappen worden verplaatst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2021
Einddatum consultatie 27-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12995
Onderwerpen Bodem Ruimtelijke ordening Organisatie en beleid Afval Geluid Lucht Natuur- en landschapsbeheer Stoffen Water Waterkeringen en waterbeheer Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, maatschappelijke organisaties, rechterlijke instanties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers, bedrijven en bestuursorganen zullen bij het werken met het stelsel met minder onvolkomenheden worden geconfronteerd. Het herstel van omissies leidt ertoe dat onbedoelde en onvoorziene gevolgen van omissies niet optreden, wat ook bijdraagt aan de bescherming van het milieu. Ook voorkomt dit besluit gedoogsituaties die anders waarschijnlijk zouden zijn ontstaan, omdat het naar de letter naleven van enkele bepalingen onevenredig bezwarend zou zijn.

Waarop kunt u reageren

Uw reactie is welkom op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Wijzigingen van bepalingen in renvooi

Externe bronnen

Informatiepunt Leefomgeving

Bron: www.iplo.nl