Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiele instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen. Dit opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-06-2018
Einddatum consultatie 14-07-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9397
Onderwerpen Criminaliteit Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel regelt de inrichting van een verwijzingsportaal bankgegevens. Daarbij zijn partijen betrokken die gegevens vorderen of verzoeken, partijen die gegevens verstrekken, en partijen over wie gegevens worden verstrekt.

De volgende partijen kunnen via het verwijzingsportaal bankgegevens gegevens vorderen of verzoeken:
• de politie;
• de bijzondere opsporingsdiensten;
• het Openbaar Ministerie;
• de FIU;
• de Belastingdienst.

De volgende partijen zijn verplicht om aan te sluiten op het portaal zodat vorderingen aan hen via het portaal gedaan kunnen worden:
• banken en andere betaaldienstverleners die rekeningen aanbieden met een IBAN identificatienummer als bedoeld in de SEPA-verordening dat de landcode NL bevat;
• banken die in Nederland kluizen aanbieden.

In het portaal kunnen gegevens van de volgende betrokkenen worden opgevraagd:
• personen die in Nederland financiële producten afnemen bij de aangesloten banken en betaaldienstverleners;
• gemachtigden van die personen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel heeft geen directe gevolgen voor burgers. Gegevens die nu handmatig opgevraagd kunnen worden, kunnen dat straks via het portaal.
Voor de aangesloten banken en betaaldienstverleners levert het wetsvoorstel aansluitkosten op. Aangezien het verwerken van vorderingen en verzoeken vervolgens geautomatiseerd verloopt kan het verwijzingsportaal bankgegevens in de toekomst leiden tot kostenbesparingen.
Voor de overheidsinstanties die hun vorderingen of verzoeken kunnen indienen via het portaal leidt dit sneller tot kwalitatief betere gegevens. Dit ondersteunt de taken van de verschillende instanties.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel.
De regeling wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, waarvan een concept ter informatie is bijgevoegd. U kunt ook suggesties doen naar aanleiding van dit concept.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Concept amvb verwijzingsportaal bankgegevens