Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Met dit wetsvoorstel stellen de initiatiefnemers de permanente invoering voor van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal. Daarnaast wordt voorgesteld om het maximumaantal volmachten per persoon te verminderen tot één volmacht per persoon.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2021
Einddatum consultatie 31-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Parlement Provincies Gemeenten De Nederlandse Antillen en Aruba Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling treft alle kiesgerechtigde burgers van Nederland. Daarnaast worden hoofdzakelijk gemeenten, personeel in dienst bij gemeenten en (andere) bij verkiezingen betrokken actoren door de regeling geraakt in de uitvoering.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Alle kiesgerechtigde burgers van Nederland kunnen door het voorliggend wetsvoorstel voortaan twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming hun stem vervroegd uitbrengen in het stemlokaal. Ook zal het maximumaantal volmachten per persoon verminderd worden van twee tot één volmacht per persoon. Voor een toelichting op de te verwachten effecten wordt verwezen naar par. 4 (over de uitvoerbaarheid) van de MvT.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. Bij elk van de onderdelen van het conceptwetsvoorstel kunnen opmerkingen worden gemaakt.

Downloads