Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

In de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht zijn de vereisten opgenomen waaraan dient te worden voldaan om in aanmerking te komen voor een erkenning.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 24 november 2016

Per 1 januari 2016 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 oktober 2015

De internetconsultatie vond plaats in de periode van 31 augustus tot en met 29 september 2015. Er zijn geen reacties op de consultatie gekomen. In werking treden is voorzien per 1 januari 2016.