Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure voor de erkenning van verworven competenties

Met het besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen in verband met het vervallen van de EVC-procedure voor de erkenning van verworven competenties komt de mogelijkheid tot het aantonen van vakbekwaamheid door financieel adviseurs met de EVC-procedure te vervallen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-10-2021
Einddatum consultatie 17-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13334
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financieel adviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie nota van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de daarbij behorende nota van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Openbare consultatie Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft in verband met het vervallen van de EVC-procedure voor de erkenning van verworven competenties

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen