Wetsvoorstel versterking rechtsbijstand in het strafproces

Dit wetsvoorstel legt verschillende uitbreidingen van het recht op kosteloze rechtsbijstand in strafzaken in de wet vast. Het gaat onder andere om rechtsbijstand voor verdachten wiens zaak met een strafbeschikking wordt afgedaan en zowel minderjarige als kwetsbare meerderjarige verdachten die zich in vrijheid bevinden en worden uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau. Voor een deel wordt dit in de praktijk al toegepast. Daarnaast voert het wetsvoorstel een aantal procedurele wijzigingen door die het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken beter uitvoerbaar maken voor de betrokken organisaties.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 25 januari 2024

Het Beleidskompas wordt alsnog gepubliceerd.

  • Beleidskompas - Versterking rechtsbijstand in het strafproces