Wetsvoorstel versterking handhaving en inning studiefinanciering

Er zijn te weinig mogelijkheden voor effectief toezicht op het gebruik van studiefinanciering en om op te treden tegen wanbetalers. Dit wetsvoorstel geeft DUO meer instrumenten om toezicht te houden op het gebruik van studiefinanciering en om misbruik te bestrijden. DUO kan door het wetsvoorstel ook beter preventief optreden door studenten en debiteuren die onbewust de regels overtreden daarop wijzen. Daarmee kan worden voorkomen dat ze onnodige schulden opbouwen of een boete krijgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2019
Einddatum consultatie 09-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 6690
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten en oud-studenten die studiefinanciering ontvangen of hebben ontvangen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toezicht
Het doel met dit wetsvoorstel is om de toezichthoudende taken van DUO uit te breiden, zodat een effectief systeem van studiefinanciering in stand kan blijven.
Terugvorderen
Het doel van het wetsvoorstel is om effectiever (ten onrechte) ontvangen studiefinanciering terug te vorderen van (oud)studenten en daardoor meer dan nu het geval is te beschikken over de gegevens van de oud-studenten/debiteuren.
Handhaving
Het doel van het wetsvoorstel is ook om misbruik van studiefinanciering te voorkomen en te bestrijden.

Waarop kunt u reageren

Men kan op alle onderdelen van de wet reageren.

Vanaf pagina 23 van het document 'conceptregeling' vindt u de toelichting op het conceptwetsvoorstel.

Downloads

  • Concept regeling

    Wetsvoorstel inclusief memorie van toelichting (vanaf p.23) - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder andere het versterken van de handhaving van de wet bij misbruik van studiefinanciering en het verbeteren van de inning van studieschulden (Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering)

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen