Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

Deze consultatie bevat een wetsvoorstel naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het betreft een wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2020
Einddatum consultatie 23-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 11770
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Notarissen
- Advocaten
- Bekleders van een geestelijk ambt
- Artsen
- Apothekers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de wijzigingen enerzijds leiden tot een verduidelijking van het wettelijke fiscale verschoningsrecht voor alle genoemde doelgroepen. Anderzijds is de verwachting dat de aanpassing een positieve bijdrage zal leveren aan het tot stand komen van meer fiscale transparantie en tevens bijdraagt aan het tot stand komen van een juiste belastingheffing en een correcte invordering, zonder dat aan de essentie van het wettelijke fiscale verschoningsrecht afbreuk wordt gedaan.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is een reactie mogelijk.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene wet inzake rijksbelastingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Invorderingswet 1990

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Belastingwet BES

Bron: wetten.overheid.nl