Consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Het doel van dit wetsvoorstel is om mismatches weg te nemen die ontstaan als gevolg van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen loopt Nederland internationaal meer in de pas.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-03-2021
Einddatum consultatie 02-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voorkomen uitholling belastinggrondslag door winstverschuivingen van internationale opererende ondernemingen.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen reageren op alle onderdelen van het consultatiedocument.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: wetten.overheid.nl