Wijziging Participatiewet e.a. in verband met het verplichten van beschut werk en openstellen van de praktijkroute

Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat alle gemeenten werkplekken creëren voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Daarnaast wordt met dit voorstel de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder verbeterd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: