Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit banken en beleggingsondernemingen

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2020
Einddatum consultatie 22-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12024
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

banken en beleggingsondernemingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van de richtlijn verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit worden geïmplementeerd voor zover deze niet zijn geïmplementeerd door de verordening verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op alle onderdelen van het wetsvoorstel en van de memorie van toelichting

Downloads