Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2021

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake de verlengbaarheid van vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-ban

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-05-2021
Einddatum consultatie 13-07-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De huidige vergunninghouders hebben gevraagd om een verlenging van hun vergunningen vanwege de sterke terugval in advertentie-inkomsten door de uitbraak van het coronavirus. De bestaande vergunninghouders voor commerciële radio-omroep worden derhalve geraakt door dit besluit.
Daarnaast zijn er ook partijen die aangeven dat zij willen toetreden tot de commerciële radiomarkt. Ook zij worden geraakt door dit besluit aangezien de commerciele radiovergunningen niet opnieuw worden uitgegeven

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op de kortere termijn heeft een verlenging tot gevolg dat derden niet in aanmerking kunnen komen voor één of meer landelijke FM-kavels in het kader van een nieuwe verdeling. Gegeven de ontwikkeling van digitale radio en de mogelijkheden die dit ook voor nieuwkomers biedt, alsmede de instapmomenten die er in de afgelopen jaren zijn geweest door verdelingen, overdracht dan wel overnames is een verlenging die strekt tot herstel van de economische positie van bestaande radiopartijen als gevolg van de coronacrisis niet onevenredig ten opzichte van het belang van mogelijke potentiële nieuwkomers. Daarbij wordt mede in ogenschouw genomen de beperkte duur van de verlenging

Waarop kunt u reageren

Eenieder kan vanaf maandag 31 mei 2021 gedurende zes weken een zienswijze over het ontwerpbesluit en de bijbehorende bijlagen geven.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling