Regeling aanvraag verlenging MTV NL-vergunning

In het (concept) Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V. is bepaald dat de momenteel in gebruik zijnde vergunning in het frequentiebereik in band III (174-230 MHz) met 4,5 jaar verlengbaar is tot en met 31 augustus 2028. Om deze verlenging te effectueren is het noodzakelijk om eveneens een aanvraagregeling te publiceren aangezien de vergunninghouder een aanvraag tot verlenging moet indienen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2020
Einddatum consultatie 02-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid Economie ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De vergunninghouder van de momenteel in gebruik zijnde vergunning met dossiernummer 6270636 in het frequentiebereik in band III (174-230 MHz). Op termijn hebben alle commerciële radiopartijen baat bij deze regeling aangezien de verlenging van deze vergunning de eerste stap is om te komen tot een efficiëntere indeling van het digitaal spectrum Deze verlenging met bijbehorende wijziging van de vergunning maakt het mogelijk dat er een landelijk laag gecreëerd wordt die op termijn (2021) kan worden uitgegeven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een efficiëntere indeling van het digitaal spectrum onder andere door het creëren van een extra landelijke laag.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele ministeriële regeling.

Downloads