Verlenging Wet Biometrie vreemdelingenketen

Met dit wetsvoorstel wordt de huidige praktijk ten aanzien van de afname van biometrie van vreemdelingen voortgezet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-01-2020
Einddatum consultatie 03-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Wet biometrie vreemdelingenketen (hierna: Wbvk) heeft in 2014 voorzien in een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen uit te breiden en zo de identiteitsvaststelling van vreemdelingen te verbeteren (Stb. 2014, 2). Op grond van artikel 115 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) vervalt de bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te verwerken, geregeld in artikel 106a van de Vw 2000, zeven jaar na de inwerkingtreding van de Wbvk. Per die datum, 1 maart 2021, dienen alle gegevens uit de vreemdelingenadministratie te worden vernietigd, tenzij artikel 115 van de Vw 2000 vóór die datum wordt geschrapt. Ter voorkoming van het vervallen van de bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te verwerken en de vernietiging van de in de vreemdelingenadministratie opgenomen biometrische kenmerken per 1 maart 2021, dient dit wetsvoorstel.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd.

Downloads