Verlenging geldigheidsduur tijdelijke chauffeurskaarten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten aanpassen. Met de aanpassing wordt de geldigheidsduur van de tijdelijke chauffeurskaart van vier naar zes maanden verlengd. Hierdoor krijgen deelnemers aan het leer-werktraject voor taxibestuurders meer tijd om een officiële chauffeurskaart te behalen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 19 april 2023

De Regeling is op 1 maart 2023 in werking getreden.

Link toegevoegd, 19 april 2023

De Regeling is op 28 februari 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin wordt gemeld dat de reacties niet tot een wijziging van de concept-regeling heeft geleid. De regeling is op 1 maart 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 april 2023