(ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM 2016

Ontwerp van het Besluit om vergunningen voor commerciële radio in de AM-band te verlengen

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 juni 2017