Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verlengbaarheid vergunning Mobiele TV Nederland B.V.

Om scenario 2A van de Taskforce Radio mogelijk te maken en op termijn een andere indeling van het digitale spectrum te realiseren, is het noodzakelijk dat een gedeelte van de huidige vergunning van MTV NL hiervoor wordt ingezet gedurende de looptijd daarvan. Met ( en dat de vergunning van MTV NL - indien mogelijk - zal worden verlengd. Het verlengbaarheidsbesluit strekt ertoe de MTV NL vergunning te verlengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2020
Einddatum consultatie 02-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verlengbaarheidsbesluit richt zich in eerste instantie tot de huidige vergunninghouder van de vergunning van frequentieruimte in band III (174-230 MHz). De verlenging van de vergunning van MTV NL draagt op termijn bij aan een efficiëntere indeling van het digitaal spectrum. Daarmee richt dit besluit zich ook op andere commerciële radiopartijen.
De verdeling van de extra frequentieruimte die door deze efficiëntere indeling ontstaat, is eveneens gunstig voor potentiële toetreders op een van de digitale lagen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verlenging van de vergunning van MTV NL draagt op termijn bij aan een efficiëntere indeling van het digitaal spectrum. Met een efficiëntere indeling van het spectrum wordt beoogd om de uitrol en het gebruik van digitale radio in Nederland te bevorderen. Bovendien zorgt een efficiëntere indeling ook voor het beschikbaar komen van extra digitaal spectrum.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele verlengbaarheidsbesluit.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling