Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Reactie

Naam PSP'92 (Ramon Barends)
Plaats Arnhem
Datum 9 november 2020

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij dit wetsvoorstel?
De PSP'92 heeft een paar vragen die we willen stellen als wenk:
1. Hoe wordt gegarandeerd dat elke kiezer die per brief stemt ook echt zelf stemt zonder beïnvloeding van derden?
2. Als een stembureau meerdere dagen open is wordt dan in dat stembureau al die dagen dezelfde stembus gebruikt? Of wordt elke dag een nieuwe bus met een nieuwe administratie gevoerd? Dat laatste zou de voorkeur genieten om de openbare controlelijn te waarborgen?

We waarderen het dat wordt nagedacht om ieder mee te laten doen aan de verkiezingen, maar fraude en beïnvloeding moet bestreden worden.