Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, en wijzigt die wet op enkele onderdelen. Hoofddoel van dit wetsvoorstel is om het voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 mogelijk te maken dat kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief kunnen uitbrengen, en dat met name kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende twee dagen voorafgaand aan de ‘reguliere’ dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-11-2020
Einddatum consultatie 09-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiesgerechtigden (in het bijzonder kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder en kiesgerechtigden met een kwetsbare gezondheid), gemeenten, stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau (de Kiesraad) voor Tweede Kamerverkiezingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

* Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om bij de komende Tweede Kamerverkiezing per brief te stemmen. Met name kiezers met een kwetsbare gezondheid krijgen bij de komende Tweede Kamerverkiezing de mogelijkheid om al op de maandag en de dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming (woensdag) hun stem uit te brengen in een aantal stemlokalen in hun gemeente.
* De gemeenten zijn belast met de organisatie van de verkiezingen. Uiteraard zullen zij hierin waar mogelijk worden bijgestaan door het ministerie van BZK.
* De termijn tussen de stemming en de eerste samenkomst van de nieuwe leden van de Tweede Kamer wordt verlengd van 8 naar 13 dagen, waardoor de actoren die een rol hebben in het proces van uitslagvaststelling (stembureaus, hoofdstembureaus, centraal stembureau) meer tijd hebben om hun taken te verrichten.
* Er komen (nieuwe) regels voor plaatsvervanging van de leden van de 20 hoofdstembureaus en het centraal stembureau (de Kiesraad) voor Tweede Kamerverkiezingen. Verder komen er regels die het mogelijk maken om de zittingen van de hoofdstembureaus en het centraal stembureau via een live-verbinding via internet te volgen, en/of in een digitale omgeving bij te wonen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Bron: www.eerstekamer.nl