Lokaal verbod op generieke tijdelijke verhuur

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 5 mei 2023

Vraag1

Denkt u dat een lokaal verbod op generieke tijdelijke verhuur de leefbaarheid in kwetsbare wijken kan verbeteren?
Onderwerp: Lokaal verbod op generieke tijdelijke verhuur
Sub-onderwerpen:
- positief over ‘leefbaarheid bevorderen, veiligheid verbeteren’.
- participatieproces: dus niet over-huurders-zonder-huurders of tegen-huurders-over-huurders, maar met-huurders-over-huurders. Huurders/bewoners mee laten praten.
- zorgplicht past bij de wet Wet goed verhuurderschap.

- laat vaste huurcontracten weer de norm zijn; herstel balans tussen verhuurder en huurder; zeker bij verhuurders waar hun business verhuren is, kan 100% tijdelijke contracten de norm zijn; zeker bij corporaties met als kerntaak ‘woningen verhuren aan hen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien’; zeker bij corporaties zonder winstoogmerk.
- verhuurders moeten niet op de stoelen van gemeenteraden gaan zitten; respecteer wet- en regelgeving i.h.b. Huisvestingswet 2014; wie houdt eigenlijk toezicht!? Brengt hier de Wet goed verhuurderschap verandering in?
- wees transparanter over ‘waarom bepaalde (reguliere) woning aan iemand wordt toegewezen’.
- stop met stapelen van ambities; Ieder ambitie (ieder nieuwe filterlaag; er kan weer iemand ‘voordringen’) verkleint kansen voor woningzoekenden die netjes op beurt wachten.

- volg bij het toewijzen van (reguliere/middenhuur) woningen eens de Europese dienstenrichtlijn, Huisvestingswet 2014 en eventueel huisvestingsverordeningen.
Gemeenten kunnen alleen gebruikmaken van het instrumentarium uit de Hw2014 via een huisvestingsverordening; de democratische legitimiteit van de regels worden gewaarborgd; het is niet mogelijk gemaakt om punten Hw2014, zoals het stellen van regels omtrent de woonruimteverdeling en het woonruimtevoorraadbeheer, te delegeren naar het college van B&W.
- inspirerend citaat Grinwis (CU) inzake “Wet vaste huurcontracten”: “huisraad op straat - het trieste symbool van het tijdelijke contract. Of ontruimde huizen. Of mensen zonder woonzekerheid en daarmee vaak zonder bestaanszekerheid, hunkerend naar een thuis maar beroofd van een huis. Zo creëren we onbedoeld of niet - collega Nijboer zei er al wat over - wijken vol heimwee en buurten waar de sociale samenhang uit weggesijpeld is.”;
Minister De Jonge “denk dat de weg naar Rome die de initiatiefnemers hebben gekozen, meer zekerheid biedt voor huurders.”; dit betekent dus gewoon doen.

- als iedereen de spelregels gaat/blijft naleven, dan maken wij sprongen in de volkshuisvesting.

Bijlage