Lokaal verbod op generieke tijdelijke verhuur

De evaluatie van de tijdelijke huurcontracten en gesprekken met de stakeholders maakt duidelijk dat het gebruik van tijdelijke contracten in kwetsbare wijken kan leiden tot leefbaarheidsproblematiek. Dit is het gevolg van een hoge mutatiegraad, woononzekerheid en mogelijke uitbuiting van de huurders. Met dit wetsvoorstel kunnen gemeenten gebieden of wijken aanwijzen waar tijdelijke huurcontracten verboden zijn. De keuze om een lokaal verbod op tijdelijke verhuur in te stellen is aan gemeenten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 6 juni 2023

Op 16 mei jongstleden is de initiatiefwet Wet vaste huurcontracten door de Tweede Kamer aangenomen. De wet ziet op het afschaffen van generieke tijdelijke contracten voor (on)zelfstandige woningen. Derhalve is er geen noodzaak meer om een lokaal verbod op generieke tijdelijke contracten in te voeren dat op 20 maart jongsleden door het kabinet in consultatie is gebracht. De regeling wordt ingetrokken.