Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toeristische verhuur van woonruimte

Reactie

Naam SAMUEL VERMEULEN
Plaats Amsterdam
Datum 6 april 2019

Vraag1

Er kan op alle onderdelen van de wetswijziging worden gereageerd.
Ik ondersteun de registratieplicht om daarmee de goeden van de slechten te kunnen onderscheiden maar ik ben tegen een mogelijke meldplicht of vergunningenplicht omdat deze geen aantoonbaar publiek belang dienen, zoals het beschermen van de woonvoorraad, noch effectief en proportioneel zijn. Een vergunningenplicht zal ook tot aanzienlijke juridische problemen leiden.

Ik dring er op aan om via reparatiewetgeving het begrip “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” nader af te kaderen en te definiëren om te voorkomen dat – overeenkomstig de jurisprudentie van de Raad van State - er sprake kan zijn van “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” in die gevallen waarin er wel sprake is van permanente bewoning (het verhuren van een woning tijdens een vakantie van meer dan 30 dagen).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht