Toeristische verhuur van woonruimte

Dit wetsvoorstel bevat 3 maatregelen waarmee een gemeente met schaarste op de woningmarkt toeristische verhuur van woningen kan reguleren. De gemeente kan een eenmalige registratieplicht invoeren waarbij de aanbieder het registratienummer moet vermelden bij elke aanbieding. Ten tweede kan de gemeente een meldplicht per feitelijke aanbieding invoeren. Ten slotte kan de gemeente indien er ernstige negatieve effecten zijn van toeristische verhuur een vergunningensysteem invoeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2019
Einddatum consultatie 15-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10336
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verplichtingen in dit wetsvoorstel richten zich primair op personen die een woning aanbieden of verhuren voor toeristische verhuur.
Indirect heeft het gevolgen voor onder meer digitale platformen voor toeristische verhuur

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van de maatregelen is enerzijds de gemeente inzicht te geven waar woningen worden aangeboden voor de toeristische verhuur en anderzijds de gemeente mogelijkheden te bieden om via regulering de ongewenste neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte bestrijden.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Huisvestingswet 2014

Bron: wetten.overheid.nl