Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toeristische verhuur van woonruimte

Reactie

Naam M Bruinsma
Plaats Amsterdam
Datum 6 april 2019

Vraag1

Er kan op alle onderdelen van de wetswijziging worden gereageerd.
1) Het is voorbarig en daarom niet aantoonbaar nodig om buiten de registratieplicht tevens een meldplicht en vergunningsplicht mogelijk te maken. Het is namelijk goed mogelijk om reeds met de registratieplicht en de daarmee gepaard gaande toegenomen handhavingsmogelijkheden ongewenste uitwassen m.b.t. toeristische verhuur uit te bannen. Daarenboven valt te verwachten dat, nadat de registratieplicht eenmaal is ingevoerd en dit nummer op de advertentieplatforms als vereiste opgenomen wordt, het daadwerkelijke aanbod op de platforms in de toeristische verhuur veel lager uit zal vallen. Deze verwachting is mede gebaseerd op het verschil tussen het aanbod op e.g. Airbnb binnen Amsterdam en het aantal aangemelde B&Bs en woningen voor vakantieverhuur. Door de registratieplicht is dus te verwachten dat de nut en noodzaak van de meldplicht en vergunningsplicht (behoud woningvoorraad en leefbaarheid) vanzelf zal verdwijnen. Het is daarom een onevenredige inbreuk op de rechten van een woningeigenaar, en bovendien leidt het tot een disproportionele administratieve last.

2) De particuliere vakantieverhuur, en in het bijzonder de kleinschalige B&B, voorziet in een behoefte die nauwelijks door commerciële partijen beantwoord wordt. B&B bieden in het bijzonder een betaalbare logiesmogelijkheid voor gezinnen, algemeen gezien als een gewenste vorm van toerisme. De gemeente Amsterdam heeft bovendien geconstateerd dat er van B&Bs geen meldingen van overlast in de buurt binnenkomen. Deze vorm zou gestimuleerd moeten worden en niet met verder beperkende maatregelingen bezwaard.

3) De voorgenomen boetecategorieën zijn niet passend bij de eventuele overtredingen. Zo staat het de gemeente vrij om voor kleine overtredingen, zoals de onaangekondigde aanwezigheid van een derde kind, duizenden euro's aan boete op te leggen. Dit staat niet in verhouding tot de daadwerkelijke overtreding.

4) Aangezien B&Bs niet tot overlast leiden (zie evaluatie toeristische verhuur van woningen van de gemeente Amsterdam) en niet tot een onttrekking van woningen, vallen beide argumenten achter het beschikbaar stellen van verder beperkende maatregelen weg m.b.t. tot deze categorie. Het is niet aangetoond hoe en in welke mate het beperken van B&Bs tot een toegenomen woningvoorraad zou leiden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht