Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toeristische verhuur van woonruimte

Reactie

Naam F.P.M. Hillen
Plaats Amsterdam
Datum 9 april 2019

Vraag1

Er kan op alle onderdelen van de wetswijziging worden gereageerd.
1. in deze wijziging van de wet niet ‘leefbaarheid’ of bestrijding van overlast tot een legitieme doelstelling van maatregelen in een huisvestingsverordening te maken. Ik verzoek u de woorden 'overlast' en 'leefbaarheid' in het wetsvoorstel te schrappen.

2. Ik ben voor de registratieplicht om daarmee de goeden van de slechten te kunnen onderscheiden maar ik ben tegenstander van een mogelijke meldplicht of vergunningenplicht omdat deze geen aantoonbaar publiek belang dienen, i.c. de woonvoorraad beschermen, noch effectief en proportioneel zijn.

3. Ik raad u aan om in deze wijziging van de wet de Platforms te verplichten geen adressen te vermelden die niet over een geldig registratienummer beschikken.

4. Ik ben voor verhoging van de boetes voor malafide veelplegers, maar ben wel van mening dat de categorisering van de bestuurlijke boetes in de meeste gevallen disproportioneel is, onvoldoende differentieert en geen rekening houdt met opzet of goede trouw en draagkracht van de overtreder. Ik adviseer
om
- alle mineure overtredingen van verder bonafide verhuurders, zoals het vergeten van een melding of onderdak aan een gezin te beboeten dan wel een last onder dwangsom op te leggen van maximaal categorie (1) zijnde € 415,-
- Overtredingen van de maximale omvang van de B&B, het aantal dagen vakantieverhuur, het niet aanvragen/vermelden van een registratienummer een boete/last onder dwangsom op te leggen van categorie (2) zijnde € 4.150,-

Deze staffel dient daarnaast rekening gehouden te worden met persoonlijk omstandigheden zoals draagkracht.
Bij herhaling/recidive binnen 4 jaar kunnen deze bedragen worden verdubbeld. Alle hogere categorieën dienen alleen van toepassing te zijn op malafide verhuurders, die meerdere panden uitbaten, er zelf niet wonen, niet zijn ingeschreven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht