Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Toeristische verhuur van woonruimte

Reactie

Naam provincie noord-brabant (mr. P.A.E.M. Hogenhuis)
Plaats den bosch
Datum 22 maart 2019

Vraag1

Er kan op alle onderdelen van de wetswijziging worden gereageerd.
Consultatie Wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte (Huisvestingswet)

MVT, par. 4.3 Dienstenrichtlijn
“Ten aanzien van een registratie-, meld- of vergunningsplicht voor toeristische verhuur is de Dienstenrichtlijn van toepassing… Tot slot is er een verplichting tot notificatie bij de Europese Commissie van een dergelijke beperking ingevolge artikel 15, zevende lid, van de Dienstenrichtlijn.”

Vragen

Wie is naar uw mening gehouden om de genoemde notificatie art. 15 lid 7 DRL van registratie, meld- en vergunningsplicht te doen: de Minister, die de Huisvestingswet aanpast, of de Gemeenteraad van een gemeente, die een Huisvestingsverordening vaststelt?

Komt er aan de VNG ook een rol toe, bijvoorbeeld om via de Minister een model-huisvestingsverordening te notificeren? In het overzicht van genotificeerde modelverordeningen is de Huisvestingsverordening nu niet opgenomen. https://europadecentraal.nl/onderwerp/diensten-richtlijn/notificeren/#publicatie
https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/VNG-ledenbrief.pdf

Indien de Minister deze notificatie wenst te doen, wanneer is deze voorzien?

Voorziet de Minister een opname van de registratie-, meld- of vergunningsplicht in de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet ?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht