Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind

Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Daarom verhoogt het kabinet het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind per 1 januari 2022 vanaf het tweede kind met € 70,– per jaar. Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt dit geld terecht bij de gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-09-2021
Einddatum consultatie 06-10-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13186
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders met twee of meer kinderen onder de 18 jaar die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ouders die recht hebben op kindgebonden budget en twee of meer minderjarige kinderen hebben, ontvangen meer kindgebonden budget. Hiermee komen de middelen terecht bij de huishoudens die dit het hardst nodig hebben.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt voor een concept-ontwerpbesluit en daarbij behorende toelichting. Omdat de verhoging al ingaat per 1 januari 2022 is en daarmee een spoedige uitvoering is verreist, is de consultatieperiode twee weken.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen