Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Emelwerda College (MEL A Leijenaar)
Plaats Emmeloord
Datum 25 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Ja die is helder, echter zijn de effecten voor bepaalde regio's groot, ik noem daarbij de krimpregio in het Noorden. Veelal geeft dit een dubbel effect een negatieve verevening ivm Passend Onderwijs en daar nu bovenop negatieve effecten van het nieuwe model. Een passende oplossing zou onderzocht moeten worden (Waddenvergoeding --> Krimp vergoeding).

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
te summier om een goede voorspellende waarde te hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht