Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Noordwest Friesland (drs M.E. de Jonge)
Plaats Harlingen
Datum 11 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Ja

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Ja, en die zijn niet gunstig voor de brede regionale scholengemeenschap waar ik bestuurder van ben, terwijl wij ook met krimp te maken hebben en het nog moeilijker zal worden om brede onderwijsaanbod voor de regio Noordwest Friesland te handhaven