Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Dr. Nassau College (MMAM Klaverkamp)
Plaats Assen
Datum 29 augustus 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Op zich is de beschrijving wel helder. In onderdeel 2.4. van de memorie van toelichting wordt geschreven: "de vier parameters hebben betrekking op de basisbekostiging". Maar nergens wordt duidelijk wat nu precies onder de voormalige basisbekostiging valt. Dat blijkt de exploitatievergoeding, de vergoeding van de personele lasten en het bedrag per leerling voor leermiddelen te zijn. Dat wordt in het voorstel nergens duidelijk.

Er wordt wel gesproken over de nadelige effecten van de stapeling van maatregelen bijvoorbeeld in gebieden met aanzienlijke krimp van het aantal leerlingen, maar zelfs de aanvullende compensatieregeling kan die problemen niet oplossen. Daar biedt dit wetsvoorstel geen oplossing voor en daarover maak ik mij grote zorgen. een daling van de inkomsten met > 3% is zelfs na vijf jaar niet op te lossen!

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
ja dat is helder en duidelijk en lijkt zeer verantwoord.
Wel één onduidelijkheid met betrekking tot meerdere scholen op één adres. Bij hetzelfde bestuur is dit duidelijk. Maar in krimpgebieden (waar wij inzitten) komt het voor dat er op één adres twee besturen een school hebben gevestigd; betekent dit twee vaste voeten? Dat is nu weer niet nodig.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Helaas wel. Wij gaan er 1,4% op achteruit (komt in de gebruikte getallen neer op op een negatief verschil van € 365.000,- en dat is in onze situatie 4,62 fte minder onderwijzend personeel. Op dit moment zetten wij al onze middelen zeer efficiënt in dus ik weet niet waar ik dit vandaan moet halen. Minder onderwijsaanbod zal ook betekenen nog minder leerlingen, dus ook weer minder inkomsten......het is net de hond die in zijn staart wil bijten. Uiteindelijk valt hij om........

Dit kan worden voorkomen door hogere bedragen te hanteren bij de vier parameters.