Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Tabor College, locatie d'Ampte (Dhr. S.J. Macke)
Plaats Hoorn
Datum 11 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Ja. Het is een prima idee om d bekostiging te vereenvoudigen. Echter wel de volgende opmerkingen.

1. De herverdeeleffecten worden gematigd genoemd. Een teruggang van plm €300000 mag dan procentueel gematigd zijn, het heeft wel degelijk effect op de kwaliteit van de organisatie; het kan en mag toch niet de bedoeling zijn dat een een substantieel deel van de scholen te maken krijgt met een teruggang in middelen. Dit past niet bij het streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Ik wil er verder voor pleiten om voor de leerling in de gemengde leerweg wel een hogere vergoeding ter beschikking te stellen. Meer GL-lln betekent immers meer noodzakelijke werkplekken bij de praktijkgerichte profielen. In de nieuwe situatie krijgen wij voor de GL-lln niet meer een hogere vergoeding, terwijl er wel hogere uitgaven zijn.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Nee; voorkeur heeft het dat er ook direct wordt aangegeven wat het verschil is tussen de personele en materiële vergoeding avo en vbo in de oude situatie en de nieuwe situatie; in de nieuwe situatie is er geen onderscheid meer tussen personele en materiële vergoeding (behoudens een aantal zaken waaronder o.a. de vergoeding leermiddelen en overige aanvullende middelen zoals leerwegondersteuning en prestatiebox); in de oude situatie was dit onderscheid (personeel, materieel) er wel voor de diverse schoolsoorten. Ik had graag het effect per schoolsoort gezien.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht