Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Ver. voor CVO in Noord-Fryslân (M.C.J. Visser)
Plaats Leeuwarden
Datum 25 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Ja

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Ja

Bijlage